Kocioł typu KPM, jest nowoczesnym kotłem na paliwa stałe sterowanym elektronicznie z automatycznym podajnikiem paliwa umożliwiającym nieprzerwaną prace kotła przez cały okres grzewczy. Kocioł należy do nowej generacji kotłów opalanych paliwami stałymi i umożliwia spalanie gorszych gatunków miału węgla kamiennego jak również węgla typu groszek o granulacji do 25mm.

Automatyczny sposób podawania paliwa bezpośrednio na ruszt, w połączeniu z dokładnie dobraną ilością powietrza wdmuchiwanego komory paleniskowej sprawia, że kocioł KPM z podajnikiem tłokowym odznacza się wysoką efektywnością cieplną, i niezwykle niską emisją substancji szkodliwych do atmosfery. Na ruszcie paleniska spala się tylko taka ilość paliwa, jaka jest konieczna dla uzyskania wymaganej ilości ciepła do ogrzania obiektu.

PRZEZNACZENIE KOTŁÓW KPM

Stałe produkty spalania czyli popiół i żużel spychane są do komory popielnikowej podczas automatycznego procesu podawania paliwa.
Obsługa kotła ogranicza się do okresowego zasypania zbiornika opałem średnio co 2-3 dni, usunięcia popiołu z popielnika i czyszczenia kotła. Spalanie może odbywać się w sposób ciągły w całym sezonie grzewczym, z przerwami na okresowe czyszczenie. Dzięki swym niezwykłym zaletom, pozwalają na bardzo łatwą obsługę, wyposażone są w regulator który umożliwia dokładne dokonanie parametrów pracy kotła.
Kotły przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie onie przekraczającej 90 C.

DOBÓR KOTŁA DO INSTALACJI GRZEWCZEJ
Podstawą prawidłowego doboru kotła jest bilans cieplny obiektu, sporządzony zgodnie z normą ochrony cieplnej budynku. W przypadku doboru jednostek grzewczych do ogrzania obiektów wielobudynkowych, zaleca się przeprowadzenie bilansu cieplnego budynków, biorąc szczególnie pod uwagę straty wynikające z przesyłu ciepła do budynków. W tabeli podano dane techniczne, które również mogą stanowić podstawę dla określenia wielkości kotła. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla pomieszczeń, których wysokość nie przekracza 3 m i założonych stratach ciepła na poziomie 110 W/m2. Przy doborze kotła należy uwzględnić 10-cio procentowy zapas mocy kotła w stosunku do faktycznego zapotrzebowania wynikającego z bilansu cieplnego budynku.

Kotły KPM z podajnikiem tłokowym to typ kotła mający zastosowanie głownie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych i gospodarczych, szkołach, szklarniach, kurnikach.

Kotły typu KPM z podajnikiem tłokowym mogą bym montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B- 02413, mogą pracować w systemie grawitacyjnym lub pompowym.

 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

kaczmarek 1 Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej /gat. P265GH/ o grubości od 5 do 8 mm
kaczmarek 2 Mikroprocesorowy sterownik z obsługą dwóch pomp c.o. i c.w.u.; opcjonalnie kocioł może być wyposażony w sterownik z funkcją PID
kaczmarek 3 Firma Kaczmarek udziela 3 latniej gwarancji na wymiennik ciepła oraz udzielana jest 2 letnia gwarancja na pozostałe elementy kotła
kaczmarek 4 Kocioł posiada bardzo wysoką sprawność cieplna, która wynosi powyżej 82 %
kaczmarek 5 W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa kotły KPM wyposażone są w podwójny system zabezpieczenia przez zapłonem opału w zasobniku

kaczmarek 6

Dwa tryby pracy: 1 – z automatycznym podawaniem paliwa, 2 – ręczny na ruszcie wodnym

 

WERSJE KOTŁA KPM – SPOSOBY WYKONANIA

kaczmarek zarys

RZUTY KOTŁA KPM – LEWY I PRAWY

kaczmarek zarys 2

 

 

KPM