Kotły miałowe

Kotły KWM-S są dobrą sprawdzoną przez lata generacją kotłów opalanych miałem węglowym z wymuszonym procesem spalania za pomocą dmuchawy sterowanej mikroprocesorowym sterownikiem z wyświetlaczem cyfrowym. Zastosowana technologia sprawia, że parametry tych kotłów są nieporównywalnie lepsze od innych kotłów na paliwo stałe.
Kocioł KWM-S jest kotłem niskotemperaturowym i przeznaczony jest do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90oC i ciśnieniu maksymalnym 0,2 Mpa. Znajduje on zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych i usługowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, itp. Wysoka sprawność cieplna do 80% oszczędzasz na miale.

 

Podstawowe cechy kotła:

są opalane miałem węglowym,
po rozpaleniu nie wymagają stałej obsługi,
charakteryzują się znikomym wpływem na zanieczyszczenie środowiska, są bezpieczne w eksploatacji,
całkowite spalanie miału węglowego i gazów palnych czyni je tanimi w eksploatacji.

Kotły KWM-S posiadają badania emisyjno-energetyczne przeprowadzone przez uprawnione instytucje. Uzyskały również certyfikat ekologiczny oraz certyfikat zgodności wg efektywności energetycznej.
Kotły typu KWM-S
Zamontowanie kotła do instalacji grzewczej musi spełniać wymagania polskich norm PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27 dotyczących zabezpieczenia urządzeń ogrzewań wodnych systemu otwartego oraz naczyń wzbiorczych systemu otwartego.

 

Pobierz  kartę katalogową

 

kotły miałowe

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

 

 

 

PALIWO

Przy doborze paliwa do kotłów C.O. typu KWM-S należy zwrócić szczególną uwagę na:
– współczynnik spiekalności „RI” który powinien być jak najniższy RI <10 (im wyższy tym bardziej węgiel się skleja)
– zawartość siarki poniżej 1%
– temperatura topnienia popiołu powyżej 1150 °C.

ZALECANE PALIWO

Ekoret, retopal, eko-groszek oraz miały o podwyższonej kaloryczności. Uziarnienie 2-30 mm.

 

kotły miałowe