UKSM-G z regulowanym procesem palenia.

uksm-g

Kotły typu UKSM-G są nową wersją kotłów z regulowanym procesem palenia, opalanych miałem węgla kamiennego. W ich konstrukcji wykorzystano wieloletnie doświadczenie nabyte w czasie produkcji znanych już kotłów typu KWM-S. Proces spalania paliwa jest tu podobny, tj. od góry do dołu.

Pobierz  kartę katalogową

Kotły wodne miałowe UKSM-G pracujące w systemie całodobowym z górnymi poziomymi kanałami charakteryzują się:

bardzo dobrą sprawnością energetyczną

opalane są miałem węglowym,

mają znikomy wpływ na zanieczyszczenie środowiska naturlanego

posiadają certyfikat ekologiczny – po rozpaleniu nie wymagają stałej obsługi,

proces palenia regulowany jest mikroprocesorowym regulatorem,

są tanie w eksploatacji,

dzięki nowoczesnej konstrukcji posiadają niezwykle łatwy sposób czyszczenia i znacznie zwiększoną żywotność.

Kotły typu UKSM-G przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90oC.
Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich.
Kotły typu UKSM-G mogą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub pompowym.

UKSM-G