TYPU BioPell

zdjecie5

 

Kocioł BioPell został stworzony do spalania pelletu drewnianego. Jest jednym z najbardziej bezobsługowych kotłów na rynku. Automatycznie się rozpala, dobiera moc (z zakresu 20-100%) w zależności od zapotrzebowania na ciepło, optymalizując w ten sposób spalanie pelletu.

Pobierz  kartę katalogową

 

Kotły spalające pellet produkują bardzo niewielkie ilości popiołu, w praktyce konieczność opróżnienia popielnika zachodzi raz na kilka tygodni.

Kotły pelletowe

Eksploatacja kotła sprowadza się do uzupełniania pelletu, wybierania popiołu i ewentualnego wyczyszczeniu palnika.

BioPell